torsdag 28 oktober 2010

Lou Bond


Medveten soul från 1974. Fantastisk musik. Folk-soul. Många av texterna har ett politiskt och socialt tema i det tidiga 70-talets anda. Lou Bond släppte bara detta album vilket är anmärkningsvärt med tanke på hur bra den är.

Inga kommentarer: