torsdag 13 januari 2011

Val i södra Sudan

Det pågår ett val i södra Sudan. Invånarna där ska välja om den södra delen av landet ska bryta sig loss från dess nordliga del. Det mesta tyder på att södra Sudan blir Afrikas 55 nation. Det är således ett historiskt ögonblick i Afrikas historia. Sudans nuvarande president Omar al-Bashir har lovat att införa striktare sharialagar i norr om det visar sig att invånarna i den södra delen röstar för en delning. Detta har väckt oro i norra Sudan.

Sudans gränser, är som resten av Afrikas, skapade av de koloniala makterna. Det har lett till ett arabiskt dominerat muslimskt norr och ett kristet animistiskt söder bestående av olika etniska grupper. Södra Sudan är oerhört fattigt och underutvecklat och kommer få väldigt svårt att komma på fötter. Pengarna från oljefälten i söder har gått till att bygga upp militären och inte till att höja levnadsstandarden hos folket.

Valet i södra Sudan är även viktigt för övriga Afrika. Länder som Nigeria och Elfenbenskusten är, likt Sudan, splittrade. Kommer detta påverka dessa länder på sikt? Vi har rebellerna i Casamance i Senegal som kämpar för att den delen ska bli självständig. Kabinda-provinsen i Angola är ett annat exempel. Många länder i Afrika går således mot en intressant men oviss framtid.

Inga kommentarer: